Dag Liljekvist

Orden har alltid varit viktiga. Redan som litet barn var jag nyfiken på vad de olika texterna, som fanns överallt, betydde. När jag så lärde mig läsa kunde jag stava mig till vad det stod och mycket var redan bekant. Sagorna kunde jag nu läsa själv och några år senare kom romanerna och tog mig med in i nya spännande världar. Jag lärde mig uppskatta böcker skrivna på vers, tyckte det gav en behaglig rytm i texten. Ibland kunde jag läsa om en bok nästan genast bara för att det var trevligt att vistas i miljön och stämningen som författaren byggt upp och lockat fram.

En bit in i livet började jag själv använda mig av orden som yrke. Flätade dem kors och tvärs och gav ledtrådar till vilka ord som skulle föras in i mönstret av rutor. För att senare med ordens hjälp börja bygga upp miljöer och befolka dem med personer av olika slag.

Hoppas att såväl läsare som lösare kan finna nöje i att ta del av mina ord.